alokacija prostora baze podataka


alokacija prostora baze podataka
• database space allocation

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.